Menu
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức
Liên hệ
Call Us: 0969 774 969
Email: gomminhquang@gmail.com

[BẢNG GIÁ] BÁT HƯƠNG ĐẮP RỒNG GỐM SỨ 2021 – GỐM SỨ MINH QUANG

anhduc 9 Tháng Mười Hai, 2020

[BẢNG GIÁ] BÁT HƯƠNG ĐẮP RỒNG GỐM SỨ 2021 – GỐM SỨ MINH QUANG. Để tìm hiểu chi tiết, xin vui lòng tham khảo qua tất cả từng giá sản phẩm dưới đây.

BẢNG GIÁ BÁT HƯƠNG ĐẮP RỒNG GỐM SỨ 2021
STT TÊN VẬT PHẨM ĐVT (Đơn Vị Tính) ĐƠN GIÁ (VNĐ) ĐƠN GIÁ HÀNG DÁT VÀNG
1 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 50cm Chiếc 14.000.000  
2 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 40cm Chiếc 9.000.000  
3 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 35cm Chiếc 7.000.000  
4 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 30cm Chiếc 4.000.000 8.400.000
5 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 27cm Chiếc 2.200.000 6.600.000
6 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 25cm Chiếc 1.400.000 4.400.000
7 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 22cm Chiếc 1.200.000 4.000.000
8 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 20cm Chiếc 1.000.000 3.600.000
9 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 18cm Chiếc 860.000 3.400.000
10 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 16cm Chiếc 700.000 3.200.000
11 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 14cm Chiếc 560.000 2.800.000
12 Bát Hương Đắp Rồng ĐK 12cm Chiếc 460.000 2.600.000

Tin liên quan

8 Tháng Mười Hai, 2020

[BẢNG GIÁ] TỲ BÀ ĐẮP CÔNG ĐÀO KÊNH BONG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021

[BẢNG GIÁ] TỲ BÀ ĐẮP CÔNG ĐÀO KÊNH BONG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021. Gốm...

8 Tháng Mười Hai, 2020

[BẢNG GIÁ] ĐÀI THỜ GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021 – GỐM SỨ MINH QUANG

[BẢNG GIÁ] ĐÀI THỜ GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021 - GỐM SỨ MINH QUANG. Hãy...

8 Tháng Mười Hai, 2020

[BẢNG GIÁ] CHÂN BÁT HƯƠNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021 – GỐM MINH QUANG

[BẢNG GIÁ] CHÂN BÁT HƯƠNG GỐM SỨ BÁT TRÀNG 2021 - GỐM MINH QUANG. Đây...

14 Tháng Tư, 2020

Cách lựa chọn đồ thờ gốm sứ chính hãng Bát Tràng

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm đồ gốm sứ. Vậy đâu...

x